22-TA-1106
Informatīvais ziņojums "Par Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu  2023., 2024. un 2025. gadā  vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem"
(M. Golubeva, J. Reirs)
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu par papildu nepieciešamo finansējumu vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai saistībā ar plaša mēroga Krievijas militāro agresiju pret Ukrainu un pieaugošiem ģeopolitiskiem riskiem 2023. gadā 7 731 030 euro apmērā, 2024. gadā 9 042 850 euro apmērā un 2025. gadā 8 562 474 euro apmērā.
3.
Lai nodrošinātu Iekšlietu ministrijai papildu nepieciešamo finansējumu vienreizējām investīcijām valsts aizsardzības spēju attīstības un iekšējās drošības stiprināšanas pasākumu īstenošanai,  atbalstīt Iekšlietu ministrijas priekšlikumu likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā attiecīgi palielināt finansējumu Iekšlietu ministrijai.
4.
Iekšlietu ministrijai likumprojekta "Par valsts budžetu 2023. gadam" un likumprojekta "Par vidēja termiņa budžeta ietvaru 2023., 2024. un 2025. gadam" sagatavošanas procesā iesniegt Finanšu ministrijā attiecīgus priekšlikumus sadalījumā pa attiecīgajām budžeta programmām un apakšprogrammām un izdevumu klasifikācijas kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām.
5.
Finanšu ministrijai pēc šī protokollēmuma 4. punktā minētās informācijas saņemšanas precizēt Iekšlietu ministrijas budžeta bāzes izdevumus 2023., 2024. un 2025. gadam.