MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-170
Informatīvais ziņojums "Aktuālā informācija par vakcināciju pret Covid-19 "
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu