MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1008
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu""
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.