MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS. Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 14.decembrī.
Būsim pateicīgi, ja veltīsiet līdz 10 minūtēm Jūsu laika, lai piedalītos aptaujā par TAP portālu. Jūsu viedoklis ir nozīmīgs, lai uzlabotu TAP portāla funkcionalitāti. Lai uzsāktu aptauju, spiediet ŠEIT . Aptauja ir anonīma, un dati tiks izmantoti tikai apkopotā veidā. Aptauju iespējams aizpildīt līdz 7. decembrim. Paldies!
22-TA-2359
Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2004. gada 24. augusta noteikumos Nr. 740 "Noteikumi par stipendijām""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”” uz Sabiedrības integrācijas fonda programmu 01.00.00 “Sabiedrības integrācijas fonda vadība” 15 356 euro apmērā, lai nodrošinātu jaunu stipendiātu kategoriju kritēriju pārbaudi un datu apmaiņu attiecībā uz jauno stipendiātu kategoriju- bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie bērni un studējošie ar invaliditāti, kas tiek paredzēta 30.1 3.2. apakšpunktā.
3.
Atbalstīt apropriācijas pārdali 2023. gadam no Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammas 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods”” uz Iekšlietu ministrijas apakšprogrammu 11.01.00 “Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde” 8 809 euro apmērā, lai izstrādātu IT risinājumu, ar kuru no 2023.gada septembra nodrošināt datu apmaiņu starp Fizisko personu reģistru un VIIS par studējošiem - bāreņiem un bez vecāku apgādības palikušiem bērniem.
4.
Atbalstīt apropriācijas pārdali starp budžeta izdevumu kodiem atbilstoši ekonomiskajām kategorijām 2023. gadam un turpmāk Izglītības un zinātnes ministrijas budžeta apakšprogrammā 03.06.00 “Sociālo stipendiju fonds “Studētgods””, samazinot izdevumus subsīdijām un dotācijām 7 812  euro apmērā un palielinot izdevumus atlīdzībai 7 812 euro apmērā, lai nodrošinātu “Studētgods” stipendiju administrēšanu.

 
5.
Izglītības un zinātnes ministrijai, Sabiedrības integrācijas fondam un Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu pamatbudžeta bāzes izdevumu precizēšanai atbilstoši šā protokollēmuma 2., 3. un 4.punktam.
6.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.