MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1350
Informatīvais ziņojums "Par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā.
3.
Pilnvarot izglītības un zinātnes ministru parakstīt garantiju vēstuli FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) starptautiskam organizatoram (WRC Promoter GmbH) atbilstoši informatīvā ziņojuma pielikumā pievienotai redakcijai. Noteikt, ka Ministru kabinets izpildīs saistības atbalstīt FIA WRC posma organizēšanu atbilstoši 2023. un 2024. gada valsts budžeta likumā šim mērķim paredzētajam finansējumam, savukārt atlikušās saistības atbilstoši nepieciešamībai, lai nodrošinātu FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu, pilnā apmērā sedzamas no biedrības "Latvija Automobiļu federācija" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RA Events" līdzekļiem.
4.
Ja FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) starptautiskais organizators (WRC Promoter GmbH) noslēdz līgumu ar SIA "RA Events" par FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanu Latvijā 2024. gadā, Izglītības un zinātnes ministrijai sadarbībā ar biedrību "Latvijas Automobiļu federācija" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "RA Events" sagatavot un izglītības un zinātnes ministram sešu mēnešu laikā pēc attiecīga līguma noslēgšanas noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā priekšlikumus par nepieciešamo turpmāko rīcību FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanai, kā arī par efektīvāko piedāvājumu nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanai, ņemot vērā, ka līdzfinansējums organizēšanai nepārsniedz 2 450 000 EUR, kā arī 2024. gadā no valsts budžeta netiek līdzfinansēti citi ar biedrības "Latvijas Automobiļu federācija" un tās sadarbības partneru organizēti nacionālas nozīmes starptautiski sporta pasākumi.
5.
Jautājums par valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu 2023. un 2024. gadam FIA Pasaules rallija čempionāta (WRC) posma organizēšanai Latvijā 2024. gadā ir izskatāms Ministru kabinetā gadskārtējā valsts budžeta likumprojekta sagatavošanas laikā kopā ar visu nozaru ministriju iesniegtajiem prioritāro pasākumu pieteikumiem ņemot vērā valsts budžeta finansiālās iespējas.