Likumprojekts (grozījumi)

21-TA-1442
Grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā
Izdarīt Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110.A, 247.A nr.; 2021, 37., 50.B, 55.A, 68.A, 73.A, 118., 129.A, 186.A, 207. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt likumu ar 8.2 pantu šādā redakcijā:
"8.pants. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālo objektu nepiemēro proporcionāli par tām taksācijas gada kalendāra dienām, kurās:
1) darbinieks atrodas dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ; 
2) darba ņēmējs ir atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas."
2.
Papildināt pārejas noteikumus ar 18. un 19. punktu šādā redakcijā:
"18. Par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz šā likuma 8.2 panta spēkā stāšanās dienai darba devējam 30 kalendāra dienu laikā ir tiesības iesniegt Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par kalendāra dienām, kurās darbinieks atradās dīkstāvē, kas radusies darbinieka vainas dēļ, vai kurās darba ņēmējs bija atstādināts no darba bez darba algas saglabāšanas. Ministru kabinets nosaka kārtību un termiņus, kādos darba devējs iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā ziņas par šā likuma 8.2 pantā minētajiem darba ņēmējiem.
19. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu minimālais objekts netiek aprēķināts par tiem pārskata mēnešiem, kuros Ministru kabinets visā Latvijas teritorijā ir izsludinājis ārkārtējo situāciju."
 Likums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas.
Finanšu ministrs J. Reirs