Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 914
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 14. §)
21-TA-1008
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu"
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. novembra rīkojumā Nr. 719 "Par finansējuma piešķiršanu Iekšlietu ministrijai pasākumiem, kas saistīti ar ceļu satiksmes uzraudzības uzlabošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 226. nr.; 2016, 209. nr.; 2017, 183. nr.; 2019, 256. nr.; 2020, 185. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Atļaut Iekšlietu ministrijai uzņemties ilgtermiņa saistības ceļu satiksmes uzraudzības nodrošināšanai nepieciešamo 40 netrafarēto un 10 trafarēto operatīvo transportlīdzekļu ar atbilstošu aprīkojumu nomas izdevumu segšanai 2017. gadā – ne vairāk kā 305 865 euro apmērā, 2018. gadā – ne vairāk kā 643 960 euro apmērā, 2019. gadā – ne vairāk kā 653 799 euro apmērā, 2020. gadā – ne vairāk kā 666 000 euro apmērā, 2021. gadā – ne vairāk kā 666 000 euro apmērā, 2022. gadā – ne vairāk kā 118 220 euro apmērā."
2.
Izteikt 2.1.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.1.2.5. 2022. gadā – 118 220 euro (samazinājums par 481 533 euro)."
3.
Svītrot 2.1.2.6. apakšpunktu.
4.
Papildināt ar 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Rīkojums ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministre M. Golubeva