MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1390
Rīkojuma projekts "Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma "Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu" projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma "Par atļauju piešķirt diplomātisko rangu" projektu parakstīšanai.