MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1745
Likumprojekts "Grozījums Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā"
1.
Atbalstīt iesniegto likumprojektu.
2.
Noteikt, ka atbildīgais par likumprojekta turpmāko virzību Saeimā ir labklājības ministrs.
3.
Lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu.
4.
Pieņemt zināšanai un atbalstīt, ka valsts budžeta mērķdotācija pašvaldībām 50 procentu apmērā no faktiskajiem izdevumiem mājokļa pabalstam provizoriski palielina vispārējās valdības budžeta deficītu 2022.gadā par 16 692 129 euro.