MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1658
Rīkojuma projekts "Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem”"
1.
Pieņemt zināšanai rīkojuma projektu.
2.
Lai nodrošinātu Covid-19 testēšanas politikas mērķu sasniegšanu, veicinot Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanu Latvijā un ņemot vērā laboratoriju kopējo testēšanas kapacitāti 2021.gada decembrī papildus finansējumu, kas nepārsniedz 1 739 480 euro, tai skaitā:
2.1.
Covid-19 testēšanas jaudas palielināšanai decembrī - finansējumu, kas nepārsniedz 1 618 173 euro;
2.2.
jaunu infekcijas vīrusu celmu vai paveidu agrīnai atklāšanai, tādējādi pilnveidojot un attīstot vīrusa sekvencēšanas metodi decembrī, - finansējumu, kas nepārsniedz 121 307 euro.
3.
Izdevumus testēšanas nodrošināšanai par laika periodu no 2021.gada 1.decembra līdz 2021.gada 31.decembrim, kas indikatīvi nepārsniedz 1 739 480 euro, 2022.gadā segt no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem".
4.
Veselības ministrijai noteiktā kārtībā sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" atbilstoši šī protokollēmuma 3.punktam.