MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1667
Noteikumu projekts "Noteikumi par zāļu klīniskā pētījuma veikšanas kārtību un kārtību, kādā tiek vērtēta zāļu klīniskās pārbaudes atbilstība labas klīniskās pārbaudes prasībām"
(1. Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.)
2. Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.