Noteikumu (grozījumu) projekts

21-TA-1535
Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai"
Izdoti saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības
seku pārvarēšanas likuma
2. pantu un
15. panta trešo daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 676 "Noteikumi par atbalstu Covid-19 krīzes skartajiem uzņēmumiem apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 222A., 232A., 238A., 244. nr.; 2021, 9., 11., 23., 25A., 36., 85., 106., 135., 211., 219., 225. nr.) šādus grozījumus:
1.1.
izteikt 3. punktu šādā redakcijā:
"3. Atbalsta pasākuma ietvaros pieejamais valsts budžeta finansējums ir 818 835 000 euro.";
1.2.
papildināt ar 4.4 punktu šādā redakcijā:
"4.4 Atbalstam par laikposmu no 2021. gada 1. decembra līdz 2022. gada 31. janvārim ir tiesīgi pieteikties uzņēmēji, kas veic saimniecisko darbību kā pamatdarbību šo noteikumu 3. pielikumā minētajās nozarēs.";
1.3.
izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Uzņēmums līdz 2022. gada 15. janvārim iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā attiecīgu iesniegumu, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmu, lai pieteiktos atbalstam par 2021. gada oktobri, novembri, un decembri un līdz 2022. gada 15. februārim – lai pieteiktos atbalstam par 2022. gada janvāri.";
1.4.
papildināt ar 3. pielikumu (pielikums).
2.
Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc tam, kad oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" publicēts paziņojums par to, ka Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par šajos noteikumos paredzētā komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.
3.
Ekonomikas ministrija pēc tam, kad Eiropas Komisija pieņēmusi lēmumu par komercdarbības atbalsta saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu, nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
Ministru prezidents V. Uzvārds
Ministrs V. Uzvārds
Pielikums
Ministru kabineta
[21-TA-1535 Dt]
noteikumiem Nr.
[21-TA-1535 Nr]

"3. pielikums

Ministru kabineta

2020. gada 10. novembra

noteikumiem Nr. 676


Atbalstāmo nozaru saraksts


NACE 2 red. kodi

Nozare (nosaukums)

56.30

Bāru darbība

74.90

Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (kas saistīti ar kultūras nozares pasākumu organizēšanu un papildus saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2 red. kodu no 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)

77.39

Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (kas saistīti ar kultūras nozares pasākumu organizēšanu un papildus saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE 2 red. kodu no 90.01 līdz 90.04 vai 93.29)

90.01

Mākslinieku darbība

90.02

Mākslas palīgdarbības

90.03

Mākslinieciskā jaunrade

90.04

Kultūras iestāžu darbība

92.00

Azartspēles un derības

93.21

Atrakciju un atpūtas parku darbība

93.29

Cita izklaides un atpūtas darbība

 "