MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-858
Informatīvais ziņojums "“Par valsts mikromobilitātes infrastruktūras attīstību”"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.