Noteikumu (grozījumu) projekts

PAZIŅOJUMS: Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 8. jūnijā.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 837
Rīgā 2021. gada 14. decembrī (prot. Nr. 80 77. §)
21-TA-847
Grozījumi Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par maternitātes un slimības apdrošināšanu" 9. un 12.pantu, likuma
"Par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un
arodslimībām" 19.panta pirmo daļu un Ārstniecības likuma 53.pantu
Izdarīt Ministru kabineta 2001. gada 3. aprīļa noteikumos Nr. 152 "Darbnespējas lapu izsniegšanas un anulēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2001, 56. nr.; 2002, 64. nr.; 2003, 167. nr.; 2006, 190. nr.; 2008, 202. nr.; 2009, 118. nr.; 2010, 151. nr.; 2012, 35. nr.; 2013, 134. nr.; 2015, 247. nr.; 2016, 233. nr.; 2017, 171. nr.; 2020, 52., 108B., 173., 203A., 223A. nr.; 2021, 123A. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 26.11 punktu šādā redakcijā:
"26.11 Šo noteikumu 10.1 4. apakšpunkts ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim."
2.
Izteikt 26.12 punktu šādā redakcijā:
"26.12 No 2020. gada 19. novembra līdz 2022. gada 31. decembrim darbnespējas lapu bez personas personīgas apskates un izmeklēšanas ārstniecības iestādē šo noteikumu 3.3. un 3.7.2. apakšpunktā minētajā gadījumā izsniedz Covid-19 inficētās personas kontaktpersonai, kas par tādu atzīta saskaņā ar noteikumiem par epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Veselības ministrs D. Pavļuts