MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2725
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2007. gada 20. novembra noteikumos Nr. 779 "Kārtība, kādā rezerves karavīrus un rezervistus reģistrē, uzskaita un iesauc aktīvajā dienestā, kā arī pieprasa un izsniedz informāciju par rezerves karavīriem un rezervistiem""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.