MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1350
Latvijas Republikas nostājas projekts, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija
1.
Apstiprināt Latvijas Republikas nostājas projektu, sniedzot rakstiskus apsvērumus prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.
2.
Finanšu ministrijai sniegt nepieciešamo atbalstu Tieslietu ministrijai prejudiciālā nolēmuma lūguma procesā Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.
3.
Pilnvarot Latvijas Republikas pārstāvi Eiropas Savienības Tiesā, Tieslietu ministrijas valsts sekretāra vietnieci ārvalstu sadarbības un stratēģijas jautājumos Kristīni Pommeri, Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta direktori Jekaterinu Davidoviču un Tieslietu ministrijas Eiropas Savienības Tiesas departamenta juriskonsultu Edgaru Bārdiņu pārstāvēt Latvijas Republiku Eiropas Savienības Tiesas lietā C-87/23 Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija.