Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 731
Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 16. §)
21-TA-45
Grozījums Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana""
Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma
5. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 441 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Pievienotā vērtība, produktu kvalitāte un nevēlamu nozveju izmantošana"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 150. nr.; 2017, 33., 216. nr.; 2019, 79. nr.) šādu grozījumu:
1.
Papildināt ar VI nodaļu šādā redakcijā:
"VI. Noslēguma jautājums
35. Lauku atbalsta dienests tiem projektu iesniegumiem, kas iesniegti pēc 2020. gada 28. augusta, bet līdz 2021. gada 1. oktobrim nav pilnībā īstenoti, nepiemēro šo noteikumu 2. pielikumā minētās maksimālās attiecināmās izmaksas galvenajiem būvju tipiem jaunas būvniecības un pārbūves projektos."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Zemkopības ministrs K. Gerhards