Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 785
Rīgā 2022. gada 13. decembrī (prot. Nr. 64 65. §)
22-TA-3451
Grozījums Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"
Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma 14. panta 17. punktu un 59. panta trešo daļu
1.
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140., 168. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 162. nr.; 2019, 146. nr.; 2020, 119., 190. nr.; 2021, 111. nr.; 2022, 164. nr.) šādu grozījumu:
1.1.
izteikt 13.1 punktu šādā redakcijā:
"13.1 Ministrija aprēķina papildu finansējumu ne mazāk kā trīs procentu apmērā no šo noteikumu 8., 9. un 12. punktā minētās mērķdotācijas:
13.11. piemaksām pedagogiem, kuri atbilstoši normatīvajiem aktiem par pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas organizēšanu no 2017. gada 10. augusta ir ieguvuši profesionālās darbības 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi;
13.12. samaksai par pedagogu pienākumu veikšanu, izņemot mācību stundu vadīšanu;
13.13. pedagogu mēneša darba algas likmes palielināšanai."
2.
Noteikumi stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Izglītības un zinātnes ministre A. Muižniece