Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 725
Rīgā 2021. gada 2. novembrī (prot. Nr. 73 5. §)
21-TA-3
Grozījums Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par valsts proves uzraudzību"
27.panta 4.punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2013. gada 24. septembra noteikumos Nr. 936 "Noteikumi par obligāti provējamo dārgmetālu izstrādājumu provēšanas un zīmogošanas maksu, obligāti provējamo dārgakmeņu izstrādājumu provēšanas un kvalitātes apliecību izsniegšanas maksu, kā arī personiskā zīmoga reģistrācijas maksu" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 189. nr.; 2020, 71. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (Pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Finanšu ministrs J. Reirs
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 2. novembra
noteikumiem Nr.
725

" Pielikums

Ministru kabineta

2013.gada 24.septembra

noteikumiem Nr. 936


Maksa par valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas proves birojs" sniegtajiem pakalpojumiem

 

Nr.
p. k.

Pakalpojuma veids

Mērvienība

Cena bez PVN
(euro)

PVN (euro)

Cena ar PVN (euro)

 1. Dārgmetālu izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana (bez zīmogošanas)

 1.1. zelta, platīna un pallādija izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana – rūpnieciski izgatavotu izstrādājumu partijas bez pārklājuma

 1.1.1.

vidējais svars līdz 3 g (neieskaitot)

 100 g

 34,15

7,17

41,32

 1.1.2.

 vidējais svars 3 g un lielāks

 100 gab.

102,45

21,51

123,96

 1.2. zelta, platīna un pallādija izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana – individuāli izgatavoti vai iesniegti izstrādājumi vai izstrādājumu partijas ar pārklājumu

 1.2.1.

vidējais svars līdz 3 g (neieskaitot)

 100 g

45,53

9,56

55,09

 1.2.2.

 vidējais svars 3 g un lielāks

 100 gab.

136,60

28,68

165,28

 1.3. sudraba izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana – rūpnieciski izgatavotu izstrādājumu partijas bez pārklājuma

 1.3.1.

 vidējais svars līdz 6 g (neieskaitot)

 100 g

9,96

2,09

12,05

 1.3.2.

 vidējais svars 6 g un lielāks

 100 gab.

59,76

12,55

72,31

 1.4. sudraba izstrādājumu un to komplektējošo daļu provēšana – individuāli izgatavoti vai iesniegti izstrādājumi vai izstrādājumu partijas ar pārklājumu

 1.4.1.

 vidējais svars līdz 6 g (neieskaitot)

 100 g

21,35

4,48

25,83

 1.4.2.

 vidējais svars 6 g un lielāks

 100 gab.

128,06

26,89

154,95

 1.5. minimālā maksa par dārgmetālu izstrādājumu partijas provēšanu

 izstrādājumu partija

2,84

0,60

3,44

 1.6. papildu maksa par tādu izstrādājumu provēšanu, kuri nav sašķiroti pēc metāla un izstrādājuma veida vai ir atsevišķi iepakoti

 gab.

0,14

0,03

0,17

 2. Dārgmetālu izstrādājumu zīmogošana

 2.1.

 dārgmetālu izstrādājumu mehāniskā zīmogošana (katrs proves vai papildu proves zīmogs)

 100 gab.

9,96

2,09

12,05

 2.2.

 dārgmetālu izstrādājumu proves zīmogu lāzergravēšana (katrs proves vai papildu proves zīmogs)

 100 gab.

28,45

5,98

34,43

 3. Obligāti provējamo dārgakmeņu (dimantu (briljantu), safīru, smaragdu un rubīnu) izstrādājumu provēšana un kvalitātes apliecību izsniegšana

 3.1.

 izstrādājumi, kuros ir iestrādāti obligāti provējamie dārgakmeņi ar vienu nosaukumu

 gab.

2,30

0,48

2,78

 3.2.

 izstrādājumi, kuros ir iestrādāti obligāti provējamie dārgakmeņi ar dažādiem nosaukumiem

 gab.

3,45

0,72

4,17

 4. Personiskā zīmoga reģistrācija

 4.1.

 saimnieciskās darbības veicēja personiskā zīmoga pirmreizējā reģistrācija*

 gab.

28,46

 0,00

28,46

 4.2.

 saimnieciskās darbības veicēja personiskā zīmoga pārreģistrācija*

 gab.

7,11

 0,00

7,11

Piezīme. * Pievienotās vērtības nodokli nepiemēro saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 3. panta astoto daļu."