Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 63
Rīgā 2022. gada 25. janvārī (prot. Nr. 4 15. §)
21-TA-211
Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības
struktūrfondu un Kohēzijas fonda
2014.–2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 17. maija noteikumos Nr. 299 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.2. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt bijušo ieslodzīto integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 96. nr.; 2017, 124. nr.; 2018, 38. nr.; 2020, 146. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:
"7. Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 4 764 288 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums – 4 049 645 euro un valsts budžeta finansējums – 714 643 euro."
2.
Izteikt 17.2.8. apakšpunktu šādā redakcijā:
"17.2.8. biroja, kancelejas preču, iekārtu un inventāra, tai skaitā palīgmateriālu, izmaksas līdz 500 euro par vienību šo noteikumu 15.1., 15.2., 15.3., 15.4., 15.5., 15.6., 15.7. un 15.8. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;".
3.
Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:
"31. Specifiskā atbalsta ietvaros projektu īsteno saskaņā ar vienošanos, bet ne ilgāk kā līdz 2023. gada 31. decembrim."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta biedrs, tieslietu ministrs J. Bordāns