MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1629
Rīkojuma projekts "valsts nekustamo īpašumu Ezera ielā 13 un Ezera ielā 15, Balvos, Balvu novadā nodošanu Labklājības ministrijas valdījumā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.

Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.