MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-470
Noteikumu projekts "Grozījums Ministru kabineta 2023. gada 4. aprīļa noteikumos Nr. 166 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā un ciltsreģistrā un vietējo apdraudēto šķirņu saglabāšanai""
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.