Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 527
Rīgā 2023. gada 12. septembrī (prot. Nr. 44 41. §)
23-TA-2167
Grozījumi Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 353 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības fondu 2021.–2027. gada plānošanas perioda vadības likuma 19. panta 13. punktu
Izdarīt Ministru kabineta 2023. gada 27. jūnija noteikumos Nr. 353 "Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027. gadam 2.1.3. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt pielāgošanos klimata pārmaiņām, risku novēršanu un noturību pret katastrofām" 2.1.3.2. pasākuma "Nacionālas nozīmes plūdu un krasta erozijas pasākumi" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2023, 124. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:
"8. Atlases kārtas īstenošanai plānotais un pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir vismaz 16 931 290 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 14 391 596 euro apmērā un nacionālais līdzfinansējums, ko veido valsts budžeta līdzfinansējums 1 898 347 euro un pašvaldības līdzfinansējums vismaz 641 347 euro apmērā."
2.
Izteikt 9. punktu šādā redakcijā:
"9. Attiecināmā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no projekta kopējā attiecināmā finansējuma, un valsts budžeta un pašvaldības līdzfinansējuma apmērs kopā ir vismaz 15 procenti no projekta kopējā attiecināmā finansējuma. Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu piešķir grantu atbalsta veidā."
Ministru prezidents, ārlietu ministra pienākumu izpildītājs A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs M. Sprindžuks