MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1537
Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts atbalstu pašvaldībām atlīdzības palielināšanai aprūpētājiem ilgstošas  sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās"
1.
Pieņemt iesniegto noteikumu  projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.