MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-221
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums par papildu vakcīnas devas Covid-19 vakcinācijai iespējamo ieviešanu Latvijā"
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.