MK sēdes protokollēmuma projekts

PAZIŅOJUMS: VRAA informē, ka saistībā ar tehniskiem darbiem 30.03.2023 laikā no plkst.21:00 līdz 31.03.2023 plkst.01:00 var būt traucēta Vienotās pieteikšanās moduļa darbība produkcijas vidē. Šajā laikā portālos var būt traucēta vai nepieejami e-Identitātes apliecināšanas pakalpojumi.
21-TA-1285
Ministru kabineta rakstveida paskaidrojumi lietā Nr.A420271021
1. Apstiprināt veselības ministra iesniegto paskaidrojumu projektu Administratīvajai tiesai lietā Nr.A420271021
2. Valsts kancelejai noformēt paskaidrojumus un nosūtīt Administratīvajai tiesai.
3. Veselības ministrijai pārstāvēt Ministru kabinetu Administratīvajā tiesā lietā Nr. A420271021