MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-319
Rīkojuma projekts "Par nekustamā īpašuma "Lienītes" Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļas pirkšanu projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Satiksmes ministrijai pirkt nekustamā īpašuma "Lienītes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 40640120240) Iecavas pagastā, Bauskas novadā, daļu - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120339) 0,0346 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120340) 0,26 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120341) 0,11 ha platībā, zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 40640120342) 0,0521 ha platībā - projekta "Eiropas standarta platuma 1435 mm dzelzceļa līnijas izbūve "Rail Baltica" koridorā caur Igauniju, Latviju un Lietuvu" īstenošanai, atbilstoši noteiktajai atlīdzībai 4384,32 EUR jeb 0,96 EUR par kvadrātmetru.