Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 297
Rīgā 2024. gada 14. maijā (prot. Nr. 20 31. §)
24-TA-837
Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumos Nr. 582 "Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē"
Izdoti saskaņā ar Attīstības finanšu institūcijas likuma
12. panta ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 3. decembra noteikumos Nr. 582 "Kārtība, kādā īsteno valsts atbalsta programmu par aizdevumu piešķiršanu apgrozāmo līdzekļu iegādei lauksaimniecības, mežsaimniecības, zvejniecības un akvakultūras nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 245. nr.; 2023, 218. nr.; 2024, 49. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.1. 32 100 000 euro no šo noteikumu 4. punktā minētās kredītlīnijas;".
2.
Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.2. 5 787 948 euro no sabiedrībai "Altum" pieejamā valsts budžeta finansējuma;".
3.
Papildināt ar 5.5. apakšpunktu šādā redakcijā:
"5.5. 1 500 000 euro no Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam īstenošanas pārejas perioda pasākumā "Lauksaimniecības, lauku un zivsaimniecības saimnieciskās darbības veicēju aizdevumu programma" atmaksātā finansējuma."
4.
Papildināt ar 5.1 punktu šādā redakcijā:
"5.1 Šo noteikumu 5.2., 5.3., 5.4. ​​​​​​​un 5.5. apakšpunktā minēto finansējumu un tā atmaksu, kas nepārsniedz šajos apakšpunktos minēto finansējuma apmēru, var izmantot jaunu aizdevumu izsniegšanai, programmas sagaidāmo zaudējumu segšanai un pārvaldības maksai."
Ministru prezidente E. Siliņa
Zemkopības ministrs A. Krauze