Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 883
Rīgā 2021. gada 6. decembrī (prot. Nr. 78 6. §)
21-TA-1217
Grozījums Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai"
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 12. jūnija rīkojumā Nr. 267 "Par finansējumu Rīgas pils Konventa Pils laukumā 3, Rīgā, un Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā, būvniecības projekta, nomas maksas, pārcelšanās un aprīkojuma iegādes izdevumu segšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 117., 205. nr.; 2019, 196. nr.; 2020, 84B., 187. nr.; 2021, 189. nr.) šādu grozījumu:
1.
Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 2027), nomas maksas un papildu maksājumu izdevumu segšanai valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" no 2020. gada katru gadu 1 878 809 euro un komunālo pakalpojumu izdevumu segšanai 2020. gadā 88 164 euro, 2021. gadā 235 980 euro, 2022. gadā 275 980 euro, 2023. gadā un turpmākajos gados 783 361 euro. Muzeju krātuvju kompleksa Pulka ielā 8, Rīgā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 063 2027), kopējais plānotais komunālo pakalpojumu izdevumu apmērs 2020. gadā ir 209 133 euro, 2021. gadā 356 949 euro, 2022. gadā 396 949 euro un 2023. gadā un turpmākajos gados 904 330 euro;".
Ministru prezidenta pienākumu izpildītājs ‒ finanšu ministrs J. Reirs
Kultūras ministrs N. Puntulis