MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-709
Informatīvais ziņojums "Par valsts atbalstu pensiju nodrošinājumā daudzbērnu ģimenēm"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Valsts kancelejai nosūtīt informatīvo ziņojumu Saeimai.