Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 760
Rīgā 2022. gada 26. oktobrī (prot. Nr. 54 22. §)
22-TA-2561
Grozījumi Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)"
Izdarīt Ministru kabineta 2021. gada 11. janvāra rīkojumā Nr. 9 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 56.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2021, 9. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 1. punktu šādā redakcijā:
"1. Apstiprināt un iekļaut informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 56.0. versijā projekta "Datu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)" (turpmāk – projekts) aprakstu un projekta izmaksas 6 015 518,77 euro apmērā."
2.
Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:
"5. Pēc projekta pabeigšanas noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas ne vairāk kā 821 460 euro gadā, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pieprasīt papildu finansējumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā."
3.
Papildināt ar 6. punktu šādā redakcijā:
"6. Atbalstīt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūras 56.0. projekta konsolidēto aprakstu (kopsavilkumu)."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra pienākumu izpildītājs ‒ veselības ministrs D. Pavļuts