MK sēdes protokollēmuma projekts

24-TA-254
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.