Noteikumu (grozījumu) projekts

Ministru kabineta noteikumi Nr. 852
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 23. §)
21-TA-455
Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi"
Izdoti saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma
36.1 panta trešo un ceturto daļu
Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 26. jūnija noteikumos Nr. 355 "Ārpusģimenes aprūpes atbalsta centra noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 129. nr.) šādus grozījumus:
1.
Papildināt ar 12.18. apakšpunktu šādā redakcijā:
"12.18. nodrošina sociālā darbinieka konsultācijas aizbildņiem un adoptētājiem."
2.
Papildināt ar 22.1 punktu šādā redakcijā:
"22.1 Kārtību, kādā sniedz pārskatu par šo noteikumu 12.18. apakšpunktā minētā pakalpojuma sniegšanu, nosaka šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētajā līgumā. Līgumā paredz, ka šo noteikumu 12.18. apakšpunktā minētā pakalpojuma administrēšanas izdevumiem paredzētie līdzekļi nepārsniedz 10 %  no pakalpojuma izmaksām."
3.
Papildināt ar 27. punktu šādā redakcijā:
"27. Šo noteikumu 12.18. apakšpunkts un 22.1 punkts stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī un ir spēkā līdz 2022. gada 31. decembrim."
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Labklājības ministrs G. Eglītis