MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1697
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma “Sniedzes”-5, Snēpeles pagastā, Kuldīgas novadā nodošanu Kuldīgas novada pašvaldības īpašumā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.