Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 199
Rīgā 2023. gada 11. aprīlī (prot. Nr. 14 36. §)
22-TA-3541
Par Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2023.–2025. gadam
1.
Apstiprināt Korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2023.–2025. gadam (turpmāk – plāns).
2.
Noteikt Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju par atbildīgo institūciju plāna īstenošanā un plānā paredzēto pasākumu izpildes koordinēšanā.
3.
Par plānā paredzēto pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām nodrošināt plāna pasākumu īstenošanu plānā noteiktajos termiņos.
4.
Jautājumu par papildu valsts budžeta līdzekļu piešķiršanu institūcijām plāna īstenošanai 2024. gadā un turpmākajos gados skatīt likumprojekta "Par valsts budžetu 2024. gadam un budžeta ietvaru 2024., 2025. un 2026. gadam" sagatavošanas procesā kopā ar visu ministriju un citu centrālo valsts iestāžu prioritāro pasākumu pieteikumiem.
5.
Par plānā ietverto pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām katru gadu (sākot ar 2024. gadu) līdz 1. februārim iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā informāciju par pasākumu īstenošanas gaitu, kā arī līdz 2025. gada 31. decembrim – informāciju par plāna pasākumu izpildes rezultātiem par visu plāna īstenošanas periodu.
6.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam apkopot saskaņā ar šā rīkojuma 5. punktu saņemto informāciju un līdz 2026. gada 1. maijam iesniegt noteiktā kārtībā Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par plāna īstenošanas novērtējumu.
7.
Par plāna pasākumu izpildi atbildīgajām institūcijām izstrādāt un līdz 2025. gada 1. februārim iesniegt Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā priekšlikumus par korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumiem laikposmam pēc 2025. gada 31. decembra.
8.
Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam, veicot šā rīkojuma 5. un 7. punktā minētās informācijas izvērtējumu, izstrādāt korupcijas novēršanas un apkarošanas pasākumu plānu 2026.–2027. gadam.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ministru prezidenta vietā - ārlietu ministrs E. Rinkēvičs