MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-2006
Plāna projekts "Ainavu politikas ieviešanas plāns 2024. - 2027. gadam"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.