Likumprojekts (grozījumi)

PAZIŅOJUMS:
Nākamā kārtējā Valsts sekretāru sanāksme plānota š.g. 7.martā.
22-TA-1089
Grozījumi likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā"
Izdarīt likumā "Par interešu konflikta novēršanu valsts amatpersonu darbībā" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2002, 11. nr.; 2003, 12. nr.; 2006, 2., 20. nr.; 2007, 14. nr.; 2008, 24. nr.; 2009, 10., 24. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 94., 162. nr.; 2011, 76. nr.; 2012, 104. nr.; 2013, 6. nr.; 2014, 32., 38., 228. nr.; 2015, 107., 190., 251. nr.; 2016, 31., 123. nr.; 2018, 36., 216. nr.; 2019, 233. nr.; 2020, 123., 243. nr.; 2021, 22., 121.B nr.; 2022, 211.A nr.; 2023, 54. nr.) šādus grozījumus:
1.
24. panta pirmajā daļā:
papildināt 3. punktu pēc vārdiem "papildus valsts amatpersonas amatam" ar vārdiem "radošo darbu, profesionālo darbību, saimniecisko darbību (izņemot to, kuru atbilstoši iedzīvotāju ienākuma nodokli reglamentējošiem normatīvajiem aktiem ir tiesības nereģistrēt Valsts ieņēmumu dienestā saimnieciskās darbības veicēja statusā)";
aizstāt 4. punktā vārdus "kurus tā nomā no citām personām" ar vārdiem "kuros tā faktiski dzīvo un kurus tā īrē, nomā vai patapina no citām personām";
papildināt 7. punktu pēc vārdiem "ja to" ar vārdu "kopējā";
papildināt 9. punktu pēc vārda "summa" ar vārdu "atsevišķi";
aizstāt 10. punktā vārdus "kuru apmērs" ar vārdiem "ja to kopējā summa";
aizstāt 11. punktā vārdus "(to summu), ja šo aizdevumu kopējais apmērs" ar vārdiem "ja to kopējā summa";
2.
25. panta sestajā daļā:
aizstāt pirmajā teikumā vārdu "mēneša" ar vārdiem "triju mēnešu";
papildināt otro teikumu pēc vārdiem "par nepatiesu ziņu norādīšanu valsts amatpersonas deklarācijā" ar vārdiem "kā arī citos gadījumos viena mēneša laikā pēc paziņošanas valsts amatpersonai par konstatētajām neatbilstībām valsts amatpersonas deklarācijā".
Finanšu ministrs A. Ašeradens