MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-952
Rīkojuma projekts "Par valsts nekustamā īpašuma “Lielbliešķi”, Lēdurgas pagastā, Siguldas novadā, pārdošanu"
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.