24-TA-10
Rīkojuma projekts "Par nekustamo īpašumu Rembates pagastā, Ogres novadā atsavināšanu Nacionālo bruņoto spēku Aviācijas bāzes paplašināšanai"
(E. Siliņa)
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Aizsardzības ministrijai pirkt:
3.1.
nekustamā īpašuma "Gūtmaņi" (kadastra numurs 7484 005 0012) daļu – zemes vienību (kadastra apzīmējums 7484 005 0012) 7,2 ha platībā un zemes vienību (kadastra apzīmējums 7484 005 0013) 7,93 ha platībā – Rembates pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram, noapaļojot uz augšu līdz veseliem skaitļiem 60 854,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība 57 500,00 euro un atlīdzība par zaudējumiem – koksnes resursu izmantošanas iespēju zudumu 3 353,59 euro.
3.2.
nekustamo īpašumu "Gūtmaņi" (kadastra numurs 7484 505 0004) – dzīvojamo ēku (kadastra apzīmējums 7484 005 0012 001) un pagrabu (kadastra apzīmējums 7484 005 0012 002) – Rembates pagastā, Ogres novadā, atbilstoši noteiktajam atlīdzības apmēram, noapaļojot uz augšu līdz veseliem skaitļiem 1 594,00 euro, tai skaitā tirgus vērtība 1 200,00 euro un atlīdzība par zaudējumiem 393,76 euro, kas īpašniekam nodarīti saistībā ar nekustamā īpašuma atsavināšanu.