MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1602
Rīkojuma projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 17. oktobra rīkojumā Nr. 589 "Par Iekšlietu ministrijas ilgtermiņa saistībām valsts robežas joslas infrastruktūras izbūvei gar Latvijas Republikas un Krievijas Federācijas robežu un gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu""
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.
3.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei, samazinot 2022. gadā ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" budžeta programmā 10.00.00 "Valsts robežsardzes darbība" par 2 072 400 euro (pamatkapitāla veidošana) un paredzot ilgtermiņa saistības pasākumam "Valsts robežas joslas infrastruktūras izbūve gar Latvijas Republikas un Baltkrievijas Republikas robežu" 2 072 400 euro apmērā (subsīdijas un dotācijas) budžeta apakšprogrammā 40.02.00 "Nekustamais īpašums un centralizētais iepirkums".