MK sēdes protokollēmuma projekts

23-TA-1838
Informatīvais ziņojums "Informatīvais ziņojums “Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Republikas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem”"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Atbalstīt Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Republikas Kosmosa aģentūras saprašanās memorandu par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem (turpmāk – saprašanās memorands) noslēgšanu.
3.
Noteikt Izglītības un zinātnes ministriju par atbildīgo institūciju un Ekonomikas ministriju par līdzatbildīgo institūciju saprašanās memoranda īstenošanā.
4.
Atzīt par aktualitāti zaudējušu Ministru kabineta 26.04.2022. sēdes protokola Nr. 23 “Informatīvais ziņojums "Par Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas un Itālijas Kosmosa aģentūras nodomu protokols par sadarbību ar kosmosu saistīto darbību jomā miermīlīgiem mērķiem" 29.paragrāfu.