MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-809
Rīkojuma projekts "Par piekrišanu “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas 2021.‑2027. gadam projekta iesniegšanai Eiropas Komisijā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu. Valsts kancelejai sagatavot noteikumu projektu parakstīšanai.
2.
Pilnvarot vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru parakstīt “Piekrišanu “ESPON 2030” starpreģionu sadarbības programmas iesniegšanai Eiropas Komisijā”.