MK sēdes protokollēmuma projekts

21-TA-1002
Rīkojuma projekts "Par valstij piekrītošā nekustamā īpašuma Leona Paegles ielā  19A-38, Cēsīs, Cēsu novadā nodošanu Cēsu novada pašvaldības īpašumā"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.

 
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai.