MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-1943
Informatīvais ziņojums "Par informatīvā ziņojuma "Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanas risku" un Ministru kabineta 2020.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.86 4§) 8. punktā noteiktā uzdevuma atzīšanu par aktualitāti zaudējušu."
Ņemot vērā iesniegto informāciju, atzīt Ministru kabineta 2020.gada 22.decembra sēdes protokollēmuma (prot.Nr.86 4§) 8. punktā noteikto uzdevumu par aktualitāti zaudējušu.