Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 995
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 105. §)
21-TA-1663
Par apropriācijas pārdali
1.
Atļaut Iekšlietu ministrijai pārdalīt finansējumu 460 000 euro apmērā budžeta apakšprogrammas 06.01.00 "Valsts policija" ietvaros, samazinot finansējumu precēm un pakalpojumiem un palielinot izdevumus atlīdzībai, lai kompensētu papildu izdevumus (vidējās izpeļņas pieaugums), kas radušies, nosakot atlīdzību par virsstundu darbu un nakts darbu paaugstināta riska un slodzes apstākļos saistībā ar Covid-19 infekcijas slimības uzliesmojumu un tā seku novēršanu. 
2.
Iekšlietu ministrijai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sagatavot un iesniegt Finanšu ministrijā pieprasījumu valsts budžeta apropriācijas pārdalei atbilstoši šā rīkojuma 1. punktam.
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Iekšlietu ministre M. Golubeva