MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2841
Rīkojuma projekts "Par valsts kustamās mantas nodošanu bez atlīdzības Starptautiskajam migrācijas politikas attīstības centram"
1.
Pieņemt iesniegto rīkojuma projektu.
2.
Valsts kancelejai sagatavot rīkojuma projektu parakstīšanai