Rīkojuma konsolidētā versija

21-TA-1119
Par humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai
1.
Atbalstīt humānās palīdzības sniegšanu Lietuvai.
2.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam sagatavot humānās palīdzības sūtījumu (trīs teltis, trīs elektroģeneratori, pieci apgaismošanas komplekti, piecas metāla spoles ar kabeli apgaismošanas komplektiem) no valsts materiālo rezervju resursiem.
3.
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam sagatavot humānās palīdzības sūtījumu (3000 segas) no valsts materiālo rezervju resursiem.
4.
Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam organizēt šā rīkojuma 2. un 3. punktā minētā humānās palīdzības sūtījuma nogādāšanu Lietuvā.
5.
Iekšlietu ministrijai sadarbībā ar Veselības ministriju apkopot informāciju par humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai nepieciešamo finansējumu, kā arī sagatavot un iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas 02.00.00 "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" 2022. gadā. Noteikt, ka papildus piešķiramais finansējums, kas nepieciešams humānās palīdzības sniegšanā izlietoto valsts materiālo rezervju atjaunošanai, nepārsniedz 124 550 euro.