Rīkojuma projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 911
Rīgā 2021. gada 7. decembrī (prot. Nr. 79 10. §)
21-TA-302
Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām
1.
Lai izpildītu Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 26. maija Regulu (EK) Nr. 1059/2003 par kopējas statistiski teritoriālo vienību klasifikācijas (NUTS) izveidi (turpmāk – Parlamenta un Padomes regula Nr. 1059/2003), noteikt šādu NUTS piemērojumu Latvijas administratīvi teritoriālajam iedalījumam:
1.1.
NUTS I – Latvija;
1.2.
NUTS II – Latvija;
1.3.
NUTS III – seši statistiskie reģioni.
2.
Noteikt, ka statistiskie reģioni sastāv no šādām administratīvajām vienībām:
2.1.
Kurzemes statistiskais reģions:
2.1.1.
Liepājas valstspilsēta;
2.1.2.
Ventspils valstspilsēta;
2.1.3.
Dienvidkurzemes novads;
2.1.4.
Kuldīgas novads;
2.1.5.
Saldus novads;
2.1.6.
Talsu novads;
2.1.7.
Ventspils novads;
2.2.
Latgales statistiskais reģions:
2.2.1.
Daugavpils valstspilsēta;
2.2.2.
Rēzeknes valstspilsēta;
2.2.3.
Augšdaugavas novads;
2.2.4.
Balvu novads;
2.2.5.
Krāslavas novads;
2.2.6.
Līvānu novads;
2.2.7.
Ludzas novads;
2.2.8.
Preiļu novads;
2.2.9.
Rēzeknes novads;
2.3.
Rīgas statistiskais reģions:
2.3.1.
Rīgas valstspilsēta;
2.4.
Pierīgas statistiskais reģions:
2.4.1.
Jūrmalas valstspilsēta;
2.4.2.
Ādažu novads;
2.4.3.
Ķekavas novads;
2.4.4.
Limbažu novads;
2.4.5.
Mārupes novads;
2.4.6.
Ogres novads;
2.4.7.
Olaines novads;
2.4.8.
Ropažu novads;
2.4.9.
Salaspils novads;
2.4.10.
Saulkrastu novads;
2.4.11.
Siguldas novads;
2.4.12.
Tukuma novads;
2.5.
Vidzemes statistiskais reģions:
2.5.1.
Alūksnes novads;
2.5.2.
Cēsu novads;
2.5.3.
Gulbenes novads;
2.5.4.
Madonas novads;
2.5.5.
Smiltenes novads;
2.5.6.
Valkas novads;
2.5.7.
Valmieras novads;
2.5.8.
Varakļānu novads;
2.6.
Zemgales statistiskais reģions:
2.6.1.
Jelgavas valstspilsēta;
2.6.2.
Aizkraukles novads;
2.6.3.
Bauskas novads;
2.6.4.
Dobeles novads;
2.6.5.
Jelgavas novads;
2.6.6.
Jēkabpils novads.
3.
Atbilstoši Parlamenta un Padomes regulas Nr. 1059/2033 4. panta 2. punktam Centrālajai statistikas pārvaldei sniegt Eiropas Komisijai informāciju par izmaiņām Latvijas Republikas statistiskajos reģionos.
4.
Atzīt par spēku zaudējušu Ministru kabineta 2004. gada 28. aprīļa rīkojumu Nr. 271 "Par Latvijas Republikas statistiskajiem reģioniem un tajos ietilpstošajām administratīvajām vienībām" (Latvijas Vēstnesis, 2004, 69. nr.; 2009, 88. nr.; 2010, 206. nr.).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs