Rīkojuma (grozījumu) projekts

Ministru kabineta rīkojums Nr. 966
Rīgā 2021. gada 21. decembrī (prot. Nr. 81 10. §)
21-TA-383
Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 3. septembra rīkojumā Nr. 484 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu"
Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 3. septembra rīkojumā Nr. 484 "Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 173. nr.) šādus grozījumus:
1.
Izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:
"2.2. šā rīkojuma pielikuma 6., 7. un 8. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta pirmo daļu."
2.
Izteikt pielikumu jaunā redakcijā (pielikums).
Ministru prezidents A. K. Kariņš
Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs
Pielikums
Ministru kabineta
2021. gada 21. decembra
rīkojumam Nr.
966

" Pielikums

Ministru kabineta

2015. gada 3. septembra

rīkojumam Nr. 484


Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi
Nr.
p. k.
Adrese Īpašuma sastāvs Telpu grupas kadastra apzīmējums
1.
 

Muitas iela 13–16

Muitas
Kalkūnes pagasts
Daugavpils novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 5060/92310 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4460 003 0489 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4460 003 0489) 4460 003 0489 001 016
2.
 

Rūpnīcas iela 5–1

Liepa
Liepas pagasts
Priekuļu novads

dzīvoklis un tam piekrītošās 7660/51780 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4260 003 0216 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4260 003 0216) 4260 003 0216 001 001
3.
 

"Salmiņi"–2

Liepas pagasts
Priekuļu novads

 

dzīvoklis un tam piekrītošās 4610/23920 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4260 006 0131 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 4260 006 0131 002) un trijām zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 4260 006 0131, 4260 006 0132 un 4260 006 0133) 4260 006 0131 001 002
4.
 

"Uplejas"–3

Priekuļu pagasts
Priekuļu novads
 

dzīvoklis un tam piekrītošās 2240/21350 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4272 002 0148 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4272 002 0148) 4272 002 0147 001 003
5.
 
Mazā Nometņu iela 82–9
Rīga
 
dzīvoklis un tam piekrītošās 4610/48870 kopīpašuma domājamās daļas no divām dzīvojamām mājām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 056 0097 001 un 0100 056 0097 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 056 0097) 0100 056 0097 001 002
6. Mārkalnes iela 1–87E
Rīga
 
dzīvoklis un tam piekrītošās 1140/172000 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 091 2111 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 091 2111) 0100 091 2111 001 074
7. Rāceņu iela 2–11
Rīga
 
dzīvoklis un tam piekrītošās 1920/51040 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 073 2028 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 073 2028) 0100 073 2028 001 011
8.

Struktoru iela 13–26

Rīga

dzīvoklis un tam piekrītošās 1530/133040 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 089 0063 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 089 0063) 0100 089 0063 001 026
"