MK sēdes protokollēmuma projekts

22-TA-2221
Informatīvais ziņojums "Starpziņojums par PSRS okupācijas nodarīto zaudējumu aprēķiniem"
1.
Pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.
2.
Tieslietu ministrijai sagatavot un līdz 2022. gada 30. septembrim noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par apsvērumiem zaudējumu prasības juridiskajam pamatam un iespējamo turpmāko rīcību.
3.
Tieslietu ministrijai līdz 2023. gada 31. martam noteiktā kārtībā iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā informatīvo ziņojumu par Komisijas PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma upuru skaita un masu kapu vietu noteikšanai, informācijas par represijām un masveida deportācijām apkopošanai un Latvijas valstij un tās iedzīvotājiem nodarīto zaudējumu aprēķināšanai darba rezultātiem laika periodā no 2005.–2022. gadam.